Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Transformacja systemu społeczno-gospodarczego"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Jak budowano kapitalizm : transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej
Autorzy :
Aslund, Anders
Temat :
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Europa Środkowo-Wschodnia
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Rosja - od 1991 r.
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Azja Środkowa
Rok wydania :
2010
Wydawca :
Warszawa : "Książka i Wiedza"
Tytuł pełny :
Jak budowano kapitalizm : transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej / Anders Aslund ; z ang. przeł. Michał Rusiński
01. Książka
Tytuł :
Realny kurs walutowy równowagi w gospodarce transformowanej : aspekty teoretyczne i wyniki analiz empirycznych
Autorzy :
Gotz-Kozierkiewicz, Danuta
Szukaj w :
Ekonomista. - 2004, nr 3, s. 309--333
Temat :
Kursy walutowe
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - zagadnienia
Tytuł pełny :
Realny kurs walutowy równowagi w gospodarce transformowanej : aspekty teoretyczne i wyniki analiz empirycznych / Danuta Gotz-Kozierkiewicz
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji
Autorzy :
Gwosdz, Krzysztof
Sobala-Gwosdz, Agnieszka
Szukaj w :
Przegląd Geograficzny. - 2012, nr 4, s. 483--507
Temat :
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
Śląsk, Górny - miasta
Tytuł pełny :
Struktura funkcjonalna i powiązania miast konurbacji katowickiej po dwu dekadach restrukturyzacji / Krzysztof Gwosdz, Agnieszka Sobala-Gwosdz
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Jakość dostosowań fiskalnych w krajach przechodzących transformację ustrojową : The Quality of Fiscal Adjustments in Transition Economies
Autorzy :
Rzońca, Andrzej
Varoudakis, Aristomene
Szukaj w :
Bank i Kredyt. - 2007, nr 7, s. 7--28
Temat :
Polityka fiskalna - zagadnienia
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - zagadnienia
Tytuł pełny :
Jakość dostosowań fiskalnych w krajach przechodzących transformację ustrojową : The Quality of Fiscal Adjustments in Transition Economies / Andrzej Rzońca, Aristomene Varoudakis
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
1989 [tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć] - what a wonderful year i 20 lat później
Autorzy :
Kuźniar, Roman
Szukaj w :
Sprawy Międzynarodowe. - 2009, nr 3, s. 5--12
Temat :
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska - od 1989 r.
Polska - od 1989 r.
Tytuł pełny :
1989 [tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć] - what a wonderful year i 20 lat później / Roman Kuźniar
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Długookresowe związki między płacami, cenami i kursem walutowym w gospodarce polskiej okresu transformacji
Autorzy :
Welfe, Aleksander
Majsterek, Michał
Szukaj w :
Bank i Kredyt. - 2002, nr 1, s. 4--13
Temat :
Płaca
Rynek walutowy
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska - od 1989 r.
Ceny
Tytuł pełny :
Długookresowe związki między płacami, cenami i kursem walutowym w gospodarce polskiej okresu transformacji / Aleksander Welfe, Michał Majsterek
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Otwieranie gospodarki polskiej w okresie transformacji systemowej
Autorzy :
Chilimoniuk, Eliza
Czarny, Elżbieta
Szukaj w :
Bank i Kredyt. - 2004, nr 10, dod. s. 1--35
Seria :
Gospodarka polska na przełomie wieków od A do Z
Temat :
Gospodarka - Polska - od 1989 r.
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska - od 1989 r.
Tytuł pełny :
Otwieranie gospodarki polskiej w okresie transformacji systemowej / Eliza Chilimoniuk, Elżbieta Czarny
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Transformacja administracji państw postradzieckich : od totalitaryzmu ku standardom europejskim
Autorzy :
Hołubko, Wiktor
Szukaj w :
Roczniki Administracji i Prawa. - R. 10 (2010), s. 9--19.
Temat :
Kraje byłego ZSRR - administracja - od 1991 r.
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - kraje byłego ZSRR
Tytuł pełny :
Transformacja administracji państw postradzieckich : od totalitaryzmu ku standardom europejskim / Wiktor Hołubko
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Piękna transformacja : lata 1990-1991 i późniejsze to znakomity czas dla Polski
Autorzy :
Gomułka, Stanisław
Szukaj w :
Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 216, s. 25--26
Temat :
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska - od 1989 r.
Polska - gospodarka - polityka - od 1989 r.
Tytuł pełny :
Piękna transformacja : lata 1990-1991 i późniejsze to znakomity czas dla Polski / Stanisław Gomułka
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Dwa nurty czarnowidztwa : transformacja : dla części społeczeństwa ideałem byłby kapitalizm w sklepie i socjalizm w pracy
Autorzy :
Winiecki, Jan
Szukaj w :
Rzeczpospolita. - 2000, nr 26, s. A10
Temat :
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska - od 1989 r.
Świadomość społeczna - Polska - od 1989 r.
Tytuł pełny :
Dwa nurty czarnowidztwa : transformacja : dla części społeczeństwa ideałem byłby kapitalizm w sklepie i socjalizm w pracy / Jan Winiecki
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Początki transformacji polskiego rynku książki : rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część pierwsza)
Autorzy :
Tobera, Marek
Szukaj w :
Przegląd Bibljoteczny. - 2010, z. 3, s. 285--302
Temat :
Książka - gospodarka - Polska - od 1989 r.
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - zagadnienia - Polska - od 1989 r.
Tytuł pełny :
Początki transformacji polskiego rynku książki : rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z lat 1989-1995 (część pierwsza) / Marek Tobera
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005
Autorzy :
Próchniak, Mariusz
Rapacki, Ryszard
Szukaj w :
Bank i Kredyt. - 2008, nr 8/9, s. 42--60
Temat :
Wzrost gospodarczy - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r.
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r.
Tytuł pełny :
Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-2005 / Mariusz Próchniak, Ryszard Rapacki
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Dwa światy : mimo trudności minione szesnastolecie okazało się w Polsce bardzo korzystne pod względem ekonomicznym
Autorzy :
Binczak, Halina
Szukaj w :
Rzeczpospolita. - 2005, nr 191, s. 8
Temat :
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska - od 1989 r.
Polska - gospodarka - od 1989 r.
Polska - socjologia - od 1989 r.
Tytuł pełny :
Dwa światy : mimo trudności minione szesnastolecie okazało się w Polsce bardzo korzystne pod względem ekonomicznym / Halina Binczak
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Polska w lustrze "Solidarności"
Autorzy :
Paczkowski, Andrzej (1938- )
Skórzyński, Jan
Krawczyk, Jarosław
Kubisz, Bogusław
Majewski, Piotr M
Szukaj w :
Mówią Wieki. - 2006, nr 1, s. 10--14
Temat :
NSZZ "Solidarność"
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska - od 1989 r.
Tytuł pełny :
Polska w lustrze "Solidarności" / Andrzej Paczkowski, Jan Skórzyński ; rozm. przepr. Jarosław Krawczyk, Bogusław Kubisz, Piotr M. Majewski
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Uwarunkowania przemian Sosnowca w sytuacji transformacji społeczno-ekonomicznej przełomu XX i XXI wieku
Autorzy :
Kantor-Pietraga, Iwona
Krzysztofik, Robert
Szukaj w :
Rocznik Sosnowiecki. - T. 19(2011), s. 39--66
Temat :
Bezrobocie
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
Sosnowiec (woj. śląskie) - finanse - 20-21 w.
Sosnowiec (woj. śląskie)
Tytuł pełny :
Uwarunkowania przemian Sosnowca w sytuacji transformacji społeczno-ekonomicznej przełomu XX i XXI wieku / Iwona Kantor-Pietraga, Robert Krzysztofik
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Z powrotem do kapitalizmu : problemy przekształceń systemowych i własnościowych
Autorzy :
Jasiński S.J., Piotr
Seria :
W Stronę Rynku
Temat :
Gospodarka kapitalistyczna
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
Rok wydania :
1994
Wydawca :
Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych : Wydaw. Naukowe PWN
Tytuł pełny :
Z powrotem do kapitalizmu : problemy przekształceń systemowych i własnościowych / Piotr Jasiński S.J
01. Książka
Tytuł :
Czynniki społecznego statusu i rozwarstwienia a polityka społeczna
Autorzy :
Majcherek, Janusz A
Szukaj w :
Polityka Społeczna. - 1999, nr 7, s. 1--4
Temat :
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska - od 1989 r.
Społeczeństwo - Polska - od 1989 r.
Polityka społeczna - Polska - od 1989 r.
Tytuł pełny :
Czynniki społecznego statusu i rozwarstwienia a polityka społeczna / Janusz A. Majcherek
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Wielkie wyzwanie : Europa Środkowo-Wschodnia po komunizmie
Autorzy :
Konrad, Gyorgy (1933- )
Seria :
Adam Michnik Poleca!
Temat :
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
Nauki polityczne
Demokracja - zagadnienia
Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - zagadnienia
Rok wydania :
1994
Wydawca :
Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza
Tytuł pełny :
Wielkie wyzwanie : Europa Środkowo-Wschodnia po komunizmie / Gyorgy Konrad ; przeł. Krystyna i Bogdan Góralczykowie
01. Książka
Tytuł :
Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji
Autorzy :
Misala, Józef
Bukowski, Sławomir
Szukaj w :
Ekonomista. - 2003, nr 5, s. 573--591
Temat :
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego - Polska - od 1989 r.
Reforma gospodarcza - Polska - od 1989 r.
Polska - gospodarka - badanie - od 1989 r.
Tytuł pełny :
Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji / Józef Misala, Sławomir Bukowski
13. Praca. Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies