Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Romantyzm"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
W imię władzy i przeciw władzy : romantyczny "Homo Politycus" w literaturze polskiej i argentyńskiej
Autorzy :
Nawrocka, Ewa
Seria :
Studia Latynoamerykańskie Uniwersytetu Jagiellońskiego / pod red. Władysława Miodunki ; nr 3
Temat :
Romantyzm - literatura polska
Romantyzm - literatura argentyńska
Rok wydania :
1998
Wydawca :
Kraków : "Universitas"
Tytuł pełny :
W imię władzy i przeciw władzy : romantyczny "Homo Politycus" w literaturze polskiej i argentyńskiej / Ewa Nawrocka
01. Książka
Tytuł :
Problemy w badaniach nad wpływem filozofii niemieckiej - od Kanta do Hegla - na literaturę polskiego romantyzmu
Autorzy :
Zarych, Elżbieta
Szukaj w :
Teksty Drugie. - 2001, nr 2, s. 52--77
Temat :
Literatura a filozofia
Romantyzm - literatura polska
Filozofia - historia - Niemcy
Tytuł pełny :
Problemy w badaniach nad wpływem filozofii niemieckiej - od Kanta do Hegla - na literaturę polskiego romantyzmu / Elżbieta Zarych
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Od historii świeckiej do świętej - ku genezyjskiemu systemowi Juliusza Słowackiego : z zagadnień mistycyzmu romantycznego
Autorzy :
Makles, Tadeusz Jacek
Temat :
Mistycyzm - zagadnienia
Literatura polska - historia - 19 w.
Romantyzm - literatura
Rok wydania :
1995
Wydawca :
Częstochowa : "Regina Poloniae"
Tytuł pełny :
Od historii świeckiej do świętej - ku genezyjskiemu systemowi Juliusza Słowackiego : z zagadnień mistycyzmu romantycznego / Tadeusz Jacek Makles
01. Książka
Tytuł :
Romantyzm : poezja, historia
Temat :
Stefanowska, Zofia (1926- ) - księga pamiątkowa
Literatura polska - historia - 19 w.
Romantyzm - kultura - szkice
Romantyzm - literatura polska - szkice
Polska - historia - 19 w. - szkice
Rok wydania :
2002
Wydawca :
Warszawa : Instytut Badań Literackich
Tytuł pełny :
Romantyzm : poezja, historia / pod red. Marii Prussak i Zofii Trojanowiczowej ; [aut. Krzysztof Pomian i in.]
01. Książka
Tytuł :
Style zachowań romantycznych : propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 6-7 grudnia 1982 r.
Temat :
Literatura polska - historia - 19 w. - szkice
Romantyzm - psychologia - materiały konferencyjne
Rok wydania :
1986
Wydawca :
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy
Tytuł pełny :
Style zachowań romantycznych : propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 6-7 grudnia 1982 r. / pod red. Marii Janion i Marty Zielińskiej
01. Książka
Tytuł :
Słowa - klucze polskiej epiki romantycznej
Autorzy :
Stachurski, Edward
Seria :
Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, 0239-6025 ; nr 239
Temat :
Romantyzm - literatura polska
Język polski - słownictwo - 19 w.
Literatura polska - stylistyka - 19 w.
Semantyka lingwistyczna - zagadnienia - 19 w.
Rok wydania :
1998
Wydawca :
Kraków : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Tytuł pełny :
Słowa - klucze polskiej epiki romantycznej / Edward Stachurski
01. Książka
Tytuł :
Pod patronatem Eurydyki : o "Romantyzmie, czyli »inter esse«” Magdaleny Siwiec z nieustającym odniesieniem do jej wcześniejszych książek
Autorzy :
Kącka, Eliza
Szukaj w :
Pamiętnik Literacki. - R. 111, z. 3 (2020), s. 216-226.
Temat :
Siwiec, Magdalena. Romantyzm, czyli "inter esse"
Literatura francuska
Literatura niemiecka
Literatura polska
Romantyzm
Tematy i motywy
Tożsamość osobista
Literaturoznawstwo
Tytuł pełny :
Pod patronatem Eurydyki : o "Romantyzmie, czyli »inter esse«” Magdaleny Siwiec z nieustającym odniesieniem do jej wcześniejszych książek / Eliza Kącka
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Romantyczny sarmatyzm : tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863
Autorzy :
Waśko, Andrzej
Seria :
Arkana Literatury
Temat :
Rzewuski, Henryk (1791-1866)
Literatura polska - historia - 19 w.
Romantyzm - literatura polska - tematyka
Mesjanizm
Sarmatyzm - recepcja - 19 w.
Rok wydania :
2001
Wydanie :
Wyd. 2
Wydawca :
Kraków : "Arcana"
Tytuł pełny :
Romantyczny sarmatyzm : tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863 / Andrzej Waśko
01. Książka
Tytuł :
Słowacki i nowa sztuka (modernizm) : twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej : studium krytyczno-porównawcze
Autorzy :
Matuszewski, Ignacy (1858-1919)
Seria :
Biblioteka Studiów Literackich / pod red. Henryka Markiewicza
Z Pism Ignacego Matuszewskiego ; t. 3
Temat :
Słowacki, Juliusz (1809-1849) - twórczość - recepcja - 19-20 w.
Literatura polska - historia - szkice
Modernizm - literatura polska - szkice
Romantyzm - literatura polska - szkice
Modernizm a Romantyzm - literatura polska
Rok wydania :
1965
Wydanie :
Wyd. 4
Wydawca :
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy
Tytuł pełny :
Słowacki i nowa sztuka (modernizm) : twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej : studium krytyczno-porównawcze / Ignacy Matuszewski ; oprac. i wstępem opatrzył Samuel Sandler
01. Książka
Tytuł :
O klasyczności i romantyczności tudzież O duchu poezji polskiej
Autorzy :
Brodziński, Kazimierz (1791-1835)
Seria :
Bibljoteka [!] Narodowa. Serja [!] 1 ; nr 10
Temat :
Brodziński, Kazimierz (1791-1835)
Literatura polska - historia - 19 w.
Romantyzm - literatura polska - 19 w.
Romantyzm a klasycyzm
Rok wydania :
[19-?]
Wydawca :
Kraków : Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Tytuł pełny :
O klasyczności i romantyczności tudzież O duchu poezji polskiej / Kazimierz Brodziński ; wstęp i objaśnienia Aleksander Łucki
01. Książka
Tytuł :
Romantyczna krytyka literacka i filozofia
Seria :
Antologie Wielkich Tekstów : literatura
Lektura Szkolna
Temat :
Romantyzm - filozofia - materiały pomocnicze dla szkół
Krytyka literacka polska - 19 w. - materiały pomocnicze dla szkół
Romantyzm - filozofia - teksty
Krytyka literacka polska - 19 w. - teksty
Rok wydania :
1998
Wydawca :
Wrocław : "Siedmioróg"
Tytuł pełny :
Romantyczna krytyka literacka i filozofia / wybór i oprac. Ziemowit Skibiński
01. Książka
Tytuł :
Z Mickiewiczem na łowach
Autorzy :
Dynak, Władysław
Seria :
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; nr 3115
Temat :
Mickiewicz, Adam (1798-1855) - twórczość
Łowiectwo - literatura polska - 19 w.
Literatura polska - tematyka - 19 w.
Romantyzm - literatura polska
Litwa - literatura polska - 19 w.
Rok wydania :
2009
Wydawca :
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Tytuł pełny :
Z Mickiewiczem na łowach / Władysław Dynak
01. Książka
Tytuł :
Dusza romantyczna i marzenia senne : esej o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej
Autorzy :
Beguin, Albert
Seria :
Klasyka Światowej Humanistyki
Temat :
Literatura niemiecka - historia - 19 w.
Romantyzm - Niemcy
Romantyzm - Francja
Rok wydania :
cop. 2011
Wydawca :
Gdańsk : "Słowo/Obraz, Terytoria"
Tytuł pełny :
Dusza romantyczna i marzenia senne : esej o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej / Albert Beguin ; z fr. przeł. Tomasz Stróżyński
01. Książka
Tytuł :
Trwanie i zmienność : romantyczne ślady oralności
Autorzy :
Opacka, Anna
Seria :
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 0208-6336 ; nr 1709
Historia Literatury Polskiej
Temat :
Mickiewicz, Adam (1798-1855). Pan Tadeusz
Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887) - twórczość
Literatura polska - tematyka - 19 w.
Literatura polska - historia - 19 w.
Romantyzm - zagadnienia
Rok wydania :
1998
Wydawca :
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Tytuł pełny :
Trwanie i zmienność : romantyczne ślady oralności / Anna Opacka
01. Książka
Tytuł :
Rosyjska poezja romantyczna w polskim życiu literackim lat 1822-1863
Autorzy :
Matlak-Piwowarska, Danuta
Seria :
Prace Komisji Słowianoznawstwa / Polska Akademia Nauk ; nr 37
Temat :
Literatura rosyjska a literatura polska - historia - 19 w.
Romantyzm - literatura rosyjska
Romantyzm - literatura polska
Rok wydania :
1977
Wydawca :
Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich
Tytuł pełny :
Rosyjska poezja romantyczna w polskim życiu literackim lat 1822-1863 / Danuta Matlak-Piwowarska
01. Książka
Tytuł :
Romantyzm a ideologia : główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej
Autorzy :
Kamiński, Leszek
Seria :
Biblioteka Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, 0067-7787 ; t. 12
Temat :
Romantyzm - Polska
Partie polityczne - Polska - 1918-1939 r.
Polska - polityka wewnętrzna - historia - 1918-1939 r.
Rok wydania :
1980
Wydawca :
Wrocław [i in.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich
Tytuł pełny :
Romantyzm a ideologia : główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej / Leszek Kamiński
01. Książka
Tytuł :
O klasyczności i romantyczności tudzież O duchu poezji polskiej
Autorzy :
Brodziński, Kazimierz (1791-1835)
Seria :
Bibljoteka [!] Narodowa. Serja [!] 1 ; nr 10
Temat :
Brodziński, Kazimierz (1791-1835)
Romantyzm - literatura polska - 19 w.
Literatura polska - historia - 19 w.
Romantyzm a klasycyzm
Rok wydania :
[19-?]
Wydanie :
Wyd. 4, przejrzane
Wydawca :
Kraków : Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej
Tytuł pełny :
O klasyczności i romantyczności tudzież O duchu poezji polskiej / Kazimierz Brodziński ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Aleksander Łucki
01. Książka
Tytuł :
Klasycyzm i klasycyzmy : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1991
Temat :
Klasycyzm - materiały konferencyjne
Rok wydania :
1994
Wydawca :
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Tytuł pełny :
Klasycyzm i klasycyzmy : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa listopad 1991 / red. Teresa Hrankowska ; [przedm. Tadeusz Stefan Jaroszewski ; wstęp Maria Poprzęcka ; aut. Janusz Żmudziński i in.]
01. Książka
Tytuł :
Prace wybrane. T. 2, Tragizm, historia, prywatność
Autorzy :
Janion, Maria (1926-2020)
Seria :
Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej / pod red. Andrzeja Nowakowskiego
Temat :
Literatura polska - tematyka - 19-20 w.
Romantyzm - literatura polska
Tragizm - literatura polska - 19 w.
Historia - literatura polska - 19-20 w.
Rok wydania :
2000-
Wydawca :
Kraków : "Universitas"
Tytuł pełny :
Prace wybrane. T. 2, Tragizm, historia, prywatność / Maria Janion ; [red. Małgorzata Czermińska]
01. Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies