Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ

Wyszukujesz frazę ""Prawo prasowe"" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-49 z 49
Tytuł :
Twarze z paskiem : prawo prasowe : ochrona wizerunku i danych osób, wobec których toczy się postępowanie prokuratorskie lub sądowe
Autorzy :
Goszczyński, Andrzej
Szukaj w :
Rzeczpospolita. - 2005, nr 248, s. C3
Temat :
Prawo prasowe - Polska - stan na 2005 r.
Dobra osobiste - ochrona - prawo - Polska - stan na 2005 r.
Tytuł pełny :
Twarze z paskiem : prawo prasowe : ochrona wizerunku i danych osób, wobec których toczy się postępowanie prokuratorskie lub sądowe / Andrzej Goszczyński
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Kary za brak autoryzacji wywiadu zgodne z konstytucją : Trybunał Konstytucyjny o prawie prasowym
Autorzy :
Żaczkiewicz, Katarzyna
Szukaj w :
Gazeta Prawna. - 2008, nr 191, s. 19
Temat :
Prawo prasowe - zagadnienia - Polska - stan na 2008 r.
Wywiady - prawo - zagadnienia - Polska - stan na 2008 r.
Tytuł pełny :
Kary za brak autoryzacji wywiadu zgodne z konstytucją : Trybunał Konstytucyjny o prawie prasowym / Katarzyna Żaczkiewicz
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Niedopuszczalne łamanie tajemnicy dziennikarskiej : prawo prasowe : zdobywanie informacji przez organy państwa
Autorzy :
Taradejna, Ryszard
Szukaj w :
Rzeczpospolita. - 2004, nr 275, s. C3
Temat :
Prawo prasowe - zagadnienia - Polska - stan na 2004 r.
Tajemnica zawodowa - prawo - zagadnienia - Polska - stan na 2004 r.
Tytuł pełny :
Niedopuszczalne łamanie tajemnicy dziennikarskiej : prawo prasowe : zdobywanie informacji przez organy państwa / Ryszard Taradejna
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Dziennikarze nie mogą przeglądać akt : ograniczony dostęp do źródeł informacji
Autorzy :
Frey, Danuta
Szukaj w :
Rzeczpospolita. - 2001, nr 285, s. C1
Temat :
Dziennikarze - prawo - Polska - stan na 2001 r.
Prawo prasowe - Polska - stan na 2001 r.
Dane osobowe - prawo - Polska - stan na 2001 r.
Tytuł pełny :
Dziennikarze nie mogą przeglądać akt : ograniczony dostęp do źródeł informacji / Danuta Frey
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Ograniczona ochrona osoby publicznej : prawo prasowe : wolność słowa a dobra osobiste
Autorzy :
Banasik, Paweł
Szukaj w :
Gazeta Prawna. - 2003, nr 174, s. 22
Temat :
Dobra osobiste - ochrona - prawo - Polska - stan na 2003 r.
Wolność słowa - prawo - Polska - stan na 2003 r.
Prawo prasowe - zagadnienia - stan na 2003 r.
Tytuł pełny :
Ograniczona ochrona osoby publicznej : prawo prasowe : wolność słowa a dobra osobiste / Paweł Banasik
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Ochrona własności intelektualnej : prawo prasowe : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, prawo prasowe
Temat :
Prawo prasowe
Prawo własności intelektualnej
Polska
Rok wydania :
[2019]
Wydanie :
Wydanie XII, stan prawny: 17 września 2019 r
Wydawca :
[Bielsko-Biała] : Od.Nowa
Tytuł pełny :
Ochrona własności intelektualnej : prawo prasowe : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej, prawo prasowe / [opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Agnieszka Kaszok]
01. Książka
Tytuł :
"Klauzula prasowa" z ustawy o ochronie danych osobowych jako gwarancja wolności wypowiedzi
Autorzy :
Sakowska, Marlena
Szukaj w :
Państwo i Prawo. - 2005, z. 1, s. 68--77
Temat :
Dane osobowe - ochrona - prawo - Polska - stan na 2005 r.
Prawo prasowe - zagadnienia - Polska - stan na 2005 r.
Wolność prasy - prawo - Polska - stan na 2005 r.
Tytuł pełny :
"Klauzula prasowa" z ustawy o ochronie danych osobowych jako gwarancja wolności wypowiedzi / Marlena Sakowska, Anna Młynarska-Sobaczewska
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Czuję się zdradzony przez sąd : nasze stanowisko było obroną porządku prawnego w Polsce
Autorzy :
Czuchnowski, Wojciech
Szukaj w :
Gazeta Wyborcza. - 2018, nr 75, s. 16.
Temat :
Prawo i Sprawiedliwość (PiS)
Gazeta Wyborcza (czasopismo)
Orzeczenie sądowe
Polityka wewnętrzna
Prawo prasowe
Praworządność
Polska
Tytuł pełny :
Czuję się zdradzony przez sąd : nasze stanowisko było obroną porządku prawnego w Polsce / Wojciech Czuchnowski
13. Praca. Artykuł
Tytuł :
Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją : zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy
Autorzy :
Fischer, Bogdan
Świerczyńska-Głownia, Weronika
Temat :
Środki masowego przekazu - prawo
Informacja - zagadnienia
Dziennikarstwo - etyka
Tajemnica państwowa
Rok wydania :
cop. 2006
Wydawca :
Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tytuł pełny :
Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją : zagadnienia podstawowe dla dziennikarzy / Bogdan Fischer, Weronika Świerczyńska-Głownia
01. Książka
Tytuł :
Poradnik prawny dla ludzi twórczych : prawo autorskie, prasowe, wynalazcze, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Autorzy :
Karpowicz, Andrzej
Temat :
Prawo autorskie - poradnik
Prawo prasowe - poradnik
Konkurencja - prawo - Polska - stan na 1995 r. - poradnik
Wynalazki - prawo - Polska - stan na 1995 r. - poradnik
Rok wydania :
1995
Wydawca :
Warszawa : "ABC"
Tytuł pełny :
Poradnik prawny dla ludzi twórczych : prawo autorskie, prasowe, wynalazcze, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Andrzej Karpowicz
01. Książka
Tytuł :
Ochrona własności intelektualnej. Prawo prasowe
Temat :
Prawo autorskie - Polska - stan na 2014 r.
Własność przemysłowa - prawo - Polska - stan na 2014 r.
Prawo prasowe - Polska - stan na 2014 r.
Rok wydania :
2014
Wydanie :
Wyd.4, stan prawny 1 lutego 2014 r
Wydawca :
Bielsko Biała : Od.Nowa
Zawiera :
Prawo prasowe
Tytuł pełny :
Ochrona własności intelektualnej. Prawo prasowe / oprac. merytoryczne Lech Krzyżanowski
01. Książka
Tytuł :
Dziennikarstwo publicystyczne
Autorzy :
Hennessy, Brendan
Seria :
Media
Temat :
Dziennikarstwo - podręcznik akademicki
Dziennikarstwo - metody - podręcznik akademicki
Dziennikarze - praca - organizacja
Wyszukiwanie informacji
Internet
Reklama
Wywiady
Prawo autorskie a prasa
Prawo prasowe
Rok wydania :
2009
Wydawca :
Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tytuł pełny :
Dziennikarstwo publicystyczne / Brendan Hennessy ; przekł. Agata Sadza
01. Książka
Tytuł :
Media i dziennikarstwo w XX wieku : studia i szkice
Temat :
Po Prostu (czasopismo)
Wiadomości Kulturalne (czasopismo)
Głos Wybrzeża (czasopismo)
Dziennikarstwo - Polska - 20 w.
Środki masowego przekazu - historia - Polska
Radiofonia - historia - Polska - 1918-1939 r.
Facebook
Prawo prasowe - Polska - 20 w.
Środki masowego przekazu - język
Rok wydania :
2015
Wydawca :
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas
Tytuł pełny :
Media i dziennikarstwo w XX wieku : studia i szkice / pod red. Michała Kaczmarczyka i Magdaleny Boczkowskiej
01. Książka
Tytuł :
Prawo mediów
Temat :
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - prawo - Polska - 20-21 w.
Prawo autorskie - Polska - 20-21 w.
Środki masowego przekazu - prawo - Polska - 20-21 w.
Prawo prasowe - Polska - 20-21 w.
Egzemplarz obowiązkowy - prawo - Polska - 20-21 w.
Rok wydania :
2005
Wydawca :
Warszawa : Wydaw. Prawnicze "LexisNexis"
Tytuł pełny :
Prawo mediów / pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka ; aut. Janusz Barta i in.]
01. Książka
Tytuł :
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ; Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym ; Prawo prasowe ; Prawo o stowarzyszeniach ; Ustawa o partiach politycznych ; Konkordat między Stolicą Apostolską a RP ; Regulamin Sejmu i Senatu RP ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP
Seria :
Seria z Paragrafem
Temat :
Konkordat z Polską (1993) - stan na 2004 r.
Trybunał Konstytucyjny (Polska) - stan na 2004 r.
Rada Ministrów - regulaminy
Sejm - regulaminy - Polska - stan na 2004 r.
Prawo prasowe - Polska - stan na 2004 r.
Wybory parlamentarne - ordynacja - Polska - 2001 r.
Senat RP - regulaminy
Wybory prezydenckie - ordynacja - Polska - stan na 2004 r.
Organizacje - Polska - stan na 2004 r.
Partie polityczne - prawo - Polska - stan na 2004 r.
Radiofonia - prawo - Polska - stan na 2004 r.
Telewizja - prawo - Polska - stan na 2004 r.
Rzecznik praw obywatelskich - prawo - Polska - stan na 2004 r.
Dane osobowe - ochrona - prawo - stan na 2004 r.
Referendum - prawo - Polska - stan na 2004 r.
Polska - konstytucja 1997 r. - stan na 2004 r.
Rok wydania :
2004
Wydanie :
Stan prawny na dzień 1 maja 2004 r
Wydawca :
Kraków : "Zakamycze"
Zawiera :
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
Prawo prasowe
Prawo o stowarzyszeniach
Ustawa o partiach politycznych
Konkordat między Stolicą Apostolską a RP
Regulamin Sejmu i Senatu RP
Prawo o ustroju sądów powszechnych
Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP
Tytuł pełny :
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ; Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym ; Prawo prasowe ; Prawo o stowarzyszeniach ; Ustawa o partiach politycznych ; Konkordat między Stolicą Apostolską a RP ; Regulamin Sejmu i Senatu RP ; Prawo o ustroju sądów powszechnych ; Ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP
01. Książka
    Wyświetlanie 1-49 z 49

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies