Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Polska" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Dostojności i urzędy ; Herby w Polszcze ; Pojedynki w Polszcze ; Grobowe królów polskich pomniki ; Pszczoły i bartnictwo w Polszcze. T. 4.
Autorzy:
Lelewel, Joachim (1786-1861)
Współwytwórcy:
Lelewel, Joachim (1786-1861). Grobowe królów polskich pomniki
Lelewel, Joachim (1786-1861). Herby w Polszcze
Lelewel, Joachim (1786-1861). Pojedynki w Polszcze
Lelewel, Joachim (1786-1861). Pszczoły i bartnictwo w Polszcze
Tematy:
Pszczelarstwo - Polska
Nagrobki - Polska
Groby - Polska
Urzędnicy - Polska
Pojedynek - Polska
Władcy - Polska
Heraldyka - historia - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1856
Wydawca:
Poznań : J. K. Żupański (Poznań : L. Merzbach)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 4
Współwytwórcy:
Walczak-Niewiadomska, Agata (1977- ) Red.
Uniwersytet Łódzki
Tadeusiewicz, Hanna (1939- ). Red.
Rzadkowolska, Magdalena (1968- ) Red.
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Tematy:
Bibliotekarze - Polska
Drukarze - Polska
Bibliofilstwo - Polska
Księgarze - Polska
Edytorzy - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Czem byliśmy, czem jesteśmy, a czem być możemy? : przyczynek do historyozofii polskiej. Cz. 1 ks. 2, Geograficzno-historyczne stosunki na ziemiach dawnej Polski i wpływ ich na charakter społeczeństwa
Autorzy:
Buczyński, Roman (1839-1911)
Tematy:
Etnopsychologia - Polska
Świadomość narodowa - Polska
Polska - historia
Postawy - Polska
Polska - geografia
Pokaż więcej
Data publikacji:
1905
Wydawca:
Kraków : nakł. aut. (Kraków : A. Koziński)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 2
Współwytwórcy:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Karkowski, Bogumił (1941-2004). Red.
Tadeusiewicz, Hanna (1939- ). Red.
Tematy:
Bibliotekarze - Polska
Drukarze - Polska
Bibliofilstwo - biografie - Polska
Księgarze - Polska
Edytorzy - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. SBP
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Zielnik czarodziejski to jest Zbiór przesądów o roślinach
Autorzy:
Rostafiński, Józef (1850-1928) Autor
Współwytwórcy:
Akademia Umiejętności (Kraków)
Tematy:
Przesądy - Polska
Rośliny - etnografia - Polska
Zielarstwo - Polska
Ziołolecznictwo - Polska
Rośliny lekarskie - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1893
Wydawca:
Kraków : Akademia Umiejętności (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Polska z czasów przedhistorycznych pod względem fizyjograficznym i gospodarskim : rzecz czytana na publicznem posiedzeniu Akademii Umiejętności w dniu 21 maja 1887 r.
Autorzy:
Rostafiński, Józef (1850-1928) Autor
Tematy:
Geografia historyczna - Polska
Polska - gospodarka
Rolnictwo - Polska
Handel - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1887
Wydawca:
Kraków : [s.n.] (Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Józefa Szujskiego z Ludwikiem Wolskim polemika w sprawach narodowych.
Autorzy:
Szujski, Józef (1835-1883)
Współwytwórcy:
Wolski, Ludwik (1835-1885). Odprawa panu Szujskiemu
Szujski, Józef (1835-1883). O fałszywej historyi jako mistrzyni fałszywej polityki
Wolski, Ludwik (1835-1885). Diagnoza
Tematy:
Polska - polityka
Polska - historia
Historiografia polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1878
Wydawca:
Lwów : K. Wild (Lwów : Druk. Ludowa pod zarządem St. Baylego)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Powinności nauczyciela mianowicie zaś w szkołach parafiialnych i sposoby ich dopełnienia : dzieło użyteczne pasterzom, panom i ich namiestnikom o dobro ludu troskliwym, rodzicom i wszystkim edukacyą bawiącym się.
Autorzy:
Piramowicz, Grzegorz (1735-1801)
Tematy:
Nauczyciele - Polska
Wychowanie - Polska
Nauczanie - Polska
Oświata - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1819
Wydawca:
Wilno : w Drukarni Nowey pod N. 431
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Powinności nauczyciela mianowicie zaś w szkołach parafialnych i sposoby ich dopełnienia : dzieło użyteczne pasterzom, panom i ich namiestnikom o dobro ludu troskliwym, rodzicom i wszystkim edukacyą bawiącym się
Autorzy:
Piramowicz, Grzegorz (1735-1801)
Tematy:
Nauczyciele - Polska
Wychowanie - Polska
Nauczanie - Polska
Oświata - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1850
Wydawca:
Kraków : Księg. "Pod Sową"
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794) : badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. T. 4 cz. 2
Autorzy:
Korzon, Tadeusz (1839-1918)
Tematy:
Polska - administracja
Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1886
Wydawca:
Kraków : Akad. Umiejętności (Kraków : Druk. Uniw. Jagiellońskiego)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania”, Kraków, 26–27 lutego 2020
A report from the First International Scientific Conference “Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania”, Kraków, 26–27 February 2020
Autorzy:
Błażejewska, Magdalena
Tematy:
Polska
Ukraina
Polska
Ukraine
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
La Pologne, discours en faveur de la conférence polonaise de Saint-Casimir, prononcé en lÉglise de la Madeleine, à Paris, 17 avril 1862
Autorzy:
Ansault, Étienne Autor
Tematy:
Mesjanizm - Polska
Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1862
Wydawca:
Lagny : [s.n.] (Lagny : A. Varigault)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Polnischer National Gesang : (noch ist Polen nicht verloren) : mit Begleitung des Pianoforte oder Guitarre.
Tematy:
Polska
Muzyka polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
[non ante 1830]
Wydawca:
Frankfurt a/M : bei Fr. Ph. Dunst, [non ante 1830]
Dostawca treści:
Academica
Nuty
Tytuł:
[Afisz] : [Incipit:] Komitet Obywatelski pod protektoratem Ob. Starosty Powiatowego Witalisa Żmudzkiego - urządza w II rozcnicę Święta Mil. Obywatelskiej dnia 6.X.1946 r. uroczystośćz programem następującym [...].
Tematy:
Milicja - Polska
Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1946
Wydawca:
[Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany]
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Sprawa włościańska w Polsce w XVIII i XIX wieku
Autorzy:
Rutkowski, Jan (1886-1949) Autor
Współwytwórcy:
Polska Składnica Pomocy Szkolnych (Warszawa)
Tematy:
Czynsz - rolnictwo - Polska
Reforma rolna - Polska
Szlachta - Polska
Chłopi - Polska
Uwłaszczenie chłopów - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
[ca 1922]
Wydawca:
Warszawa : Polska Składnica Pomocy Szkolnych, [ca 1922] (Warszawa : L. Bogusławski)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Dziejopisarstwo ; Chronologia ; Historia ; Geografia ; Polityka ; Kultura ; Abecadłowy rozkład znamienitych ludzi ; Rozmaitości. T. 1.
Autorzy:
Lelewel, Joachim (1786-1861)
Współwytwórcy:
Lelewel, Joachim (1786-1861). Kultura
Lelewel, Joachim (1786-1861). Historia
Lelewel, Joachim (1786-1861). Polityka
Lelewel, Joachim (1786-1861). Rozmaitości
Lelewel, Joachim (1786-1861). Chronologia
Lelewel, Joachim (1786-1861). Abecadłowy rozkład znamienitych ludzi
Lelewel, Joachim (1786-1861). Geografia
Tematy:
Historiografia polska
Polska - historia
Polska
Polska - historiografia
Pokaż więcej
Data publikacji:
1858
Wydawca:
Poznań : J. K. Żupański (Poznań : L. Merzbach)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
Współczesna literatura polska
Autorzy:
Feldman, Wilhelm (1868-1919) Autor
Współwytwórcy:
Krakowska Spółka Wydawnicza Wydawca
Kołaczkowski, Stefan (1887-1940) Uzupełnienie
W. L. Anczyc i Spółka Drukarz
Tematy:
Sztuka - Polska
Młoda Polska
Teatr - Polska
Modernizm (literatura) - Polska
Pozytywizm (literatura)
Literatura polska - historia i krytyka
Literatura polska - historia
Pokaż więcej
Data publikacji:
1930
Wydawca:
Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza (Kraków : W. L. Anczyc i Spółka)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
O dawnym prawie polskim, jego nauce i umiejętnym badaniu
Autorzy:
Bobrzyński, Michał (1849-1935)
Tematy:
Polska - ustrój - historiografia
Prawo - nauczanie - Polska
Prawo - historiografia - Polska
Prawo - historia - Polska
Prawo - historiografia polska
Prawo - badanie - Polska
Historiografia polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1874
Wydawca:
Kraków : Skł. gł. w Księgarni St. Czarnowskiego i Sp. (Kraków : Druk. Józefa Sikorskiego)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
O dawnym prawie polskim, jego nauce i umiejętnym badaniu
Autorzy:
Bobrzyński, Michał (1849-1935)
Tematy:
Prawo - historiografia polska
Prawo - historia - Polska
Prawo - nauczanie - Polska
Prawo - badanie - Polska
Historiografia polska
Polska - ustrój - historiografia
Prawo - historiografia - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1874
Wydawca:
Kraków : Skł. gł. w Księgarni St. Czarnowskiego i Sp. (Kraków : Druk. Józefa Sikorskiego)
Dostawca treści:
Academica
Książka
Tytuł:
[Afisz] : [Inc.:] Hufiec Harcerzy w Zamościu organizuje w dniach od 27 marca do 3 kwietnia 1939 roku w salach Domu Harcerskiego w Zamościu, ul. Łukasińskiego teoretyczny kurs szybowcowy i spadochronowy prowadzony przez instruktorów Głównej Kwatery Harcerz [...] Henryk Jerzy Szcześniewski.
Tematy:
Szybownictwo - Polska
Lotnictwo - Polska
Warszawa - sport - Polska
Skoki spadochronowe - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
1939
Wydawca:
Zamość : nakł.: Hifiec Harcerz (Zamość : Druk. Rady Powiatowej)
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku : słownik bio-bibliograficzny
Autorzy:
Lisiak, Bogdan (1958- )
Współwytwórcy:
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" (Kraków)
Tematy:
Nauki przyrodnicze - biografie - Polska
Jezuici - nauka - Polska
Matematyka - Polska
Jezuici - biografie - Polska
Matematycy - Polska
Nauki przyrodnicze - Polska
Pokaż więcej
Data publikacji:
2000
Wydawca:
Kraków : "Ignatianum"
Dostawca treści:
Academica
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz