Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kompetencje komunikacyjne" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Ocena językowych i komunikacyjnych możliwości dziecka z autyzmem na podstawie wybranych narzędzi diagnostycznych : studium przypadku = The assessment of language and communication abilitiesof the autistic child based on selected diagnostic tools : a case study
Autorzy:
Urban, Adrianna Autor
Współwytwórcy:
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Siedlce)
Tematy:
Dziecko autystyczne
Diagnoza
Kompetencje komunikacyjne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
The communicative language teaching approach in teaching English conversation : theoretical background and practice = Podejście komunikacyjne w nauczaniu konwersacji w języku angielskim : teoria i praktyka
Autorzy:
Bojar, Magdalena Autor
Współwytwórcy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Chełm)
Tematy:
Język angielski
Kompetencje komunikacyjne
Nauczanie języków obcych
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Nabywanie kompetencji komunikacyjnych jako niezbędny element rozwoju człowieka w okresie dzieciństwa i adolescencji = Gaining communication competencies as a necessary element of human development during the time of childhood and adolescence
Współwytwórcy:
Knapik, Michał (ksiądz) Autor
Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza)
Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy (Kraków)
Borda, Michał (1976- ) Autor
Tematy:
Inteligencja emocjonalna
Asertywność
Empatia
Wychowanie
Kompetencje komunikacyjne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Communication behaviors of preschool children with and without hearing loss born in hearing families = Zachowania komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym z uszkodzonym słuchem oraz słyszących urodzonych w rodzinach słyszących
Autorzy:
Jedlińska, Agnieszka Autor
Współwytwórcy:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Tematy:
Niedosłyszący
Polska
Kompetencje komunikacyjne
Dziecko w wieku przedszkolnym
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Rola nauczyciela (języków obcych) w kształceniu kompetencji komunikacyjnej uczestników procesu dydaktycznego
The role of a (foreign language) teacher in developing the communicative competence of the participants of the educational process
Autorzy:
Rapacka-Wojtala, Sylwia
Tematy:
educational process
teacher
competences
communicative competences
proces dydaktyczny
nauczyciel
kompetencje
kompetencje komunikacyjne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Sposoby badania, mierzenia i oceny kompetencji komunikacyjnej = Methods for testing, measuring and assessing communicative competence
Autorzy:
Marcyński, Krzysztof (1965- ) Autor
Współwytwórcy:
Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Warszawa)
Tematy:
Komunikacja społeczna
Kompetencje komunikacyjne
Metodologia
Badania naukowe
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Formation of conflictological competency of future lawyers in the higher education forming aspects = Formowanie kompetencji konfliktologicznej przyszłych prawników w aspektach realizacji edukacji wyższej
Autorzy:
Poâsok, Tamara Borisìvna. Autor
Współwytwórcy:
Bespartočna, Olena Ìvanìvna. Autor
Dniprovs'ka, Tetâna Volodimirìvna. Autor
Tematy:
Kształcenie
Szkoły wyższe
Prawo
Kompetencje komunikacyjne
Konflikt
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Lehrprofessionalität für einen kompetenzorientierten Unterricht : die Kompetenzmessung im Lehrberuf = Teaching professionality for a competence-oriented lesson : the competence measurement in the teaching profession
Autorzy:
Lemańczyk, Renata Karina Autor
Tematy:
Nauczyciele
Kompetencje informacyjne
Rozwój zawodowy
Nauczanie
Kompetencje komunikacyjne
Kompetencje wychowawcze
Kreatywność
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
La competencia intercultural y la competencia pragmática en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) = Pragmatic competence and intercultural competence in Spanish language teaching
Współwytwórcy:
Spychała-Wawrzyniak, Małgorzata Autor
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
Carmen Suñén Bernal, María del Autor
Tematy:
Kompetencje międzykulturowe
Pragmatyka lingwistyczna
Nauczanie języków obcych
Kompetencje komunikacyjne
Język hiszpański
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
The impact of education informatization on the process of engineering educators’ professional becoming = Wpływ informatyzacji edukacji na proces przygotowania zawodowego inżynierów-pedagogów
Autorzy:
Mališevsʹkij, Oleg Volodimirovič Autor
Tematy:
Informatyzacja
Pedagodzy
Społeczeństwo informacyjne
Kompetencje informacyjne
Kompetencje komunikacyjne
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
Kształcenie
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Kompetencje komunikacyjne surdopedagoga w zakresie języka migowego w opinii osób słabosłyszących i głuchych = Communications capabilities of surdopedagogue in sign language skills scope as perceived by deaf and hard of hearing
Autorzy:
Kocoń, Malwina. Autor
Współwytwórcy:
Malik, Natalia (pedagog). Autor
Tematy:
Polska
Polski język migowy
Głusi
Surdopedagodzy
Kompetencje komunikacyjne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Lingwistyczne podstawy terapii logopedycznej osób niemownych i niemówiących = Linguistic bases for the logopedic therapy of people who lack speech and people who do not speak
Autorzy:
Michalik, Mirosław (1973- ) Autor
Współwytwórcy:
Zakład Neurolingwistyki (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; Kraków)
Tematy:
Zaburzenia mowy
Kompetencje komunikacyjne
Terapia logopedyczna
Komunikacja wspomagająca
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
EVALOE-DSS as a self-assessment and decision-making tool on the teaching of oral language in a school context : results of a pilot study
Współwytwórcy:
Bitencourt, Daniela Autor
Amado, Laura Autor
Jarque Fernández, Sonia Autor
Riba, Carles (1949- ) Autor
Vega, Fàtima Autor
Gracia-Royo, María Pilar Autor
Tematy:
Poczucie własnej wartości
Kompetencje komunikacyjne
Język potoczny
Decyzje edukacyjne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Language in the Process of Developing Child’s Emotional Sensitiveness: Empirical Study
Język w procesie kształtowania wrażliwości emocjonalnej dziecka – studium empiryczne
Autorzy:
Zdybel, Dorota
Śliwa, Magda
Tematy:
wrażliwość emocjonalna
kompetencje komunikacyjne dziecka
decentracja afektywna
komunikacja wspierająca
język emocji
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The Role of Drama in Developing Communication Competencies of Early Primary School Students
Rola dramy w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej
Autorzy:
Gogolin, Olimpia
Szymlik, Eugeniusz
Tematy:
communication competetions
key competences
drama
early childhood education
kompetencje komunikacyjne
kompetencje kluczowe
edukacja wczesnokolna
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Libron
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Rola literatury w procesie kształtowania się kompetencji kulturowej, językowej i komunikacyjnej = The role of literature in the process of shaping cultural, linguistic and communicative competence
Autorzy:
Bełtkiewicz, Dorota Autor
Współwytwórcy:
Akademia Ignatianum (Kraków)
Tematy:
Praktyki kulturowe
Kompetencje kulturowe
Język dziecka
Czytelnictwo dzieci
Książki
Kompetencje komunikacyjne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2020
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
VET UP training courses for VET teachers. training module 1, Communications skills
Autorzy:
Łukasiewicz, Jacek (psycholog) Autor
Współwytwórcy:
Wydawnictwo Innovatio Press Wydawca
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (Lublin) Instytucja sprawcza
Tematy:
Aktywność zawodowa
Kompetencje komunikacyjne
Komunikacja interpersonalna
Kompetencje miękkie
Kształcenie zawodowe
Nauczyciele zawodu
Pokaż więcej
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Lublin : Innovatio Press Publishing House. University of Economics and Innovation
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Warunki skutecznego przyswajania kompetencji międzykulturowych w procesie szkoleniowym
The Conditions for Successful Gaining Intercultural Competence in the Training Process
Autorzy:
Drąg, Katarzyna
Tematy:
kompetencje międzykulturowe
kompetencje komunikacyjne
kompetencje kulturowe
szkolenia międzykulturowe
intercultural competences
communication competences
cultural competences
intercultural training
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017-09-30
Wydawca:
Akademia Ignatianum w Krakowie
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Vybrané výsledky výskumu so zameraním na uplatňovanie komunikačnej kompetencie učitelov techniky v nižšom strednom vzdelávaní = Selected results of the research focused on implementation of communication competence of the teachers of the subject technical education in lower secondary education
Autorzy:
Ďuriš, Milan. Autor
Współwytwórcy:
Pandurovič, Ivana. Autor
Tematy:
Nauczyciele
Technika (przedmiot szkolny)
Szkoły podstawowe
Słowacja
Kompetencje komunikacyjne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Rozvitok komunìkativnih navičok u procesì profesìjnogo samovdoskonaleniâ studentìv nìd čas pozaauditornoï dïâlnostì VPNZ = Development of communicative skills in the process of professional self-improvement of students during non-auditing activities of higher educational establishments
Autorzy:
Zatvornûk, Oksana Mikolaïvna Autor
Współwytwórcy:
Ohmuš-Kovalevs'ka, Oksana Ìvanìvna Autor
Vasyalako, Olga Autor
Tematy:
Komunikacja społeczna
Studenci
Ukraina
Szkoły wyższe
Kompetencje komunikacyjne
Pedagogika
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Information and communicative competence formation of future qualified employees in the aspects of higher education informatization = Informacja i kształtowanie kompetencji komunikacyjnych przyszłych wykwalifikowanych pracowników w aspektach informatyzacji szkolnictwa wyższego
Autorzy:
Poâsok, Tamara Borisìvna. Autor
Współwytwórcy:
Bespartočna, Olena Ìvanìvna. Autor
Moskalik, Gennadìj Fedorovič (1975- ). Autor
Tematy:
Ukraina
Szkoły wyższe
Kompetencje informacyjne
Pracownicy naukowi
Informatyzacja
Kształcenie nauczycieli
Kompetencje komunikacyjne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Ocena stylów myślenia wśród położnych zatrudnionych w wybranych szpitalach na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.
Assessment of modes of thinking among midwives employed in selected hospitals in Masovian, Podlasie, Warmian-Masurian, and Lublin Voivodeships.
Autorzy:
Szpanka, Olga
Gotlib, Joanna
Tematy:
kompetencje społeczne, kompetencje komunikacyjne, położne, style myślenia
social competence, communication competence, midwives, modes of thinking
Pokaż więcej
Data publikacji:
2018-05-28
Wydawca:
Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Kompetencje komunikacyjne przyszłych nauczycieli edukacji techniczno-informatycznej
Communication competences of prospective teachers of technical education and compouter science
Autorzy:
SAŁATA, Elżbieta
Tematy:
nauczyciel
edukacja techniczno-informatyczna
kompetencje komunikacyjne
teacher
technical education
computer science
communication competence
Pokaż więcej
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Organization of pedagogical interaction in the conditions of the information and communication educational space higher education
Współwytwórcy:
Moskalik, Gennadìj Fedorovič (1975- ) Autor
Poâsok, Tamara Borisìvna Autor
Bespartočna, Olena Ìvanìvna
Tematy:
Kompetencje informacyjne
Pracownicy naukowi
Szkoły wyższe
Kształcenie nauczycieli
Ukraina
Informatyzacja
Kompetencje komunikacyjne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2019
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Podążając ekolingwistycznymi śladami Jubilata, Profesora Stanisława Puppla : czy nauczyciel języka angielskiego i jego kompetencje językowo-komunikacyjne w środowisku szkolnym są wciąż istotne we współczesnym zglobalizowanym świecie?
Autorzy:
Filar-Pieczkowska, Judyta. Autor
Tematy:
Nauczyciele języków
Ekologia
Język angielski (przedmiot szkolny)
Globalizacja
Kompetencje komunikacyjne
Pokaż więcej
Data publikacji:
2017
Dostawca treści:
Academica
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz