Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Title of the item:

Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : Objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania

Title :
Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : Objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania
Authors :
Cywińska, Małgorzata
Subject :
Psychologia osobowości
Keywords :
stres
inteligencja emocjonalna
środowiskowe stresory okresu dzieciństwa
Show more
Publication date :
2017
ISBN, ISSN :
9788323231776
Physical description :
376 s.
Language :
Polish
Links :
Spis treści
Data provider :
IBUK Libra
 
Book
  Go to the source

Współczesny świat przepełniony jest wydarzeniami wzbudzającymi emocje będącymi elementami sytuacji stresowych. Stres wpisany jest nie tylko w życie ludzi dorosłych, ale także często przepełnia dzieciństwo, które powinno kojarzyć się z radosnymi przeżyciami i doznaniami z okresem bezpiecznym, beztroskim, wypełnionym miłością, opieką najbliższych, zabawami z rodzicami i rówieśnikami. Ponowoczesność jako nowe zjawisko XXI wieku w samej swej istocie wprowadza w nasze życie stres, bowiem znamionuje je kategoria różnicy, wielkość dyskursów, występowania zróżnicowanych paradygmatów odmiennie definiujących świat, brak uniwersum akceptowanego przez wszystkich (brak podstawowych wartości), przeciążenie dopływem zbyt wielu informacji. Pluralizm i wielowymiarowość społeczno - kulturowej rzeczywistości powoduje wielopostaciowość dzieciństwa, jego kontrastowe - społeczne, środowiskowe, kulturowe - zróżnicowanie mogące stanowić źródło wielu dziecięcych stresów. W monografii podjęto próbę dokonania charakterystyki stresu dziecięcego: ukazania, na ile dziecięcy "świat" ma wymiar stresowy, jak on przedstawia się w relacjach dzieci kończących edukację wczesnoszkolną oraz w perspektywie matek badanych uczniów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym omówiono wybrane aspekty problematyki stresu, w drugim ukazano emocjonalne ujęcie sytuacji stresowych, trzeci stanowi prezentację środowiskowych stresorów okresu dzieciństwa, natomiast czwarty ma wymiar metodologiczno - empiryczny przedstawiający wyniki badań własnych i ich analizy.


We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process