Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "" Ratownictwo drogowe"" according to the criterion: All fields


Showing 1-7 from 7 results
Title:
Wojskowe ratownictwo drogowe pojazdów kołowych
Road rescue for army wheeled vehicles
Authors:
Woźniak, D.
Kukiełka, L.
Woźniak, J.
Subject:
drogowe ratownictwo wojskowe
pojazdy ewakuacyjne
wyposażenie pojazdu
procedury ewakuacji i ratownictwa
pojazdy wojskowe
army road rescue
evacuation vehicles
vehicle equipment
evacuation and rescue procedures
military vehicles
Show more
Publication date:
2012
Publisher:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Data provider:
Biblioteka Nauki
Article
Title:
Zagrożenia dla ratowników podczas działań ratowniczych na drogach oraz sposoby ich eliminacji
Threats to rescuers during rescue operations on the roads and ways of their elimination
Authors:
Marciniak, A.
Kowalczyk, P.
Budziński, Z.
Subject:
ratownictwo drogowe
wypadki drogowe
działania ratownicze
służby ratownicze
ryzyko ratownicze
road rescue
road accidents
rescue operations
emergency services
risk of emergency
Show more
Publication date:
2016
Publisher:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Data provider:
Biblioteka Nauki
Article
Title:
Nowe technologie w ratownictwie drogowym w kontekście wymagań systemu dopuszczeń : doświadczenia Państwowej Straży Pożarnej
New technologies in road rescue in the context of admittance system requirements : experience of State Fire Service
Authors:
Chmiel, M.
Kalinowska, J.
Gołaszewska, M.
Markowski, T.
Subject:
ratownictwo drogowe
ratownictwo techniczne
sprzęt ratowniczy
straż pożarna
jednostki ratownicze
road rescue
technical rescue
rescue equipment
fire brigade
rescue units
Show more
Publication date:
2016
Publisher:
Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM"
Data provider:
Biblioteka Nauki
Article
Title:
Usługi pomocy drogowej świadczone w razie zaistnienia wypadku bądź awarii samochodu za pobraniem rocznej opłaty ryczałtowej : orzeczenie ETS z 7.12.2006, w sprawie C-13/06 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Grecji
Authors:
Szafarowska, Marta Komentarz
Subject:
Harmonizacja prawa
Podatek od towarów i usług
Ratownictwo drogowe
Ubezpieczenia komunikacyjne
Opłaty
Prawo wspólnotowe europejskie
Orzecznictwo
Prawo podatkowe
Grecja
Ulgi podatkowe
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Kraje Unii Europejskiej
Show more
Publication date:
2007
Data provider:
Academica
Article
    Showing 1-7 from 7 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process